Нормативно-правова база практичного психолога Гімназії № 6

    Нормативні документи, на яких ґрунтується діяльність практичного психолога і на основі яких укладено план роботи:

 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про загальну середню освіту»;
 • Закон України «Про охорону дитинства» (зі змінами);
 • Наказ МОНУ від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»;
 • Наказ МОНУ від 06.08.2018 р. № 609 «Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»; 
 • Наказ МОНУ від 19.10.01. № 691 «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів»;
 • Лист МОНУ від 02.08.2022 №1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році»;
 • Лист МОНУ від 24.07.2019 №1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»;
 • Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»;
 • Лист МОНУ від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»;
 • Лист МОНУ від  29.12.2018 р. № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу»;
 • Лист МОНУ №1/9-557 від 28.10.2014 р. «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах  та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»;
 • Лист МОНУ №1646 від 28.12.2019 р. «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»;
 • Лист МОНУ від 30.05.2022 № 1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»;
 • Лист МОНУ від 29.03.2022 №1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»;
 • Лист МОНУ №1/3872-22 від 04.04.2022 р. «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»;
 • Лист МОНУ від 25.03.2022 № 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії»;
 • Лист МОНУ від 12.04.2022 № 1/4068-22 «Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України»;
 • Лист МОНУ від 10.06.2022 № 1/6267-22 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України»;
 • Лист МОНУ від 06.09.2022 № 1/10258-22 «Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році»;
 • Лист ІМЗО від 04.12.2020 № 22.1/10-2496 «Про методичні рекомендації щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти»;
 • Лист ІМЗО 30.10. 2018р. № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей»;
 • Лист ІМЗО від 04.04.2022 № 22.1/10-434 «Кращі практики психолого-педагогічного супроводу та підтримки учасників освітнього процесу в умовах воєнних дій і збройних конфліктів»;
 • Лист МОНУ від 30.11.2020 № 6\1427-20 «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»;
 • Конвенція ООН «Про права дитини»;
 • Загальна Декларація  прав людини;
 • Етичний кодекс психолога.